pages.product-details-page.thumbnail
Valentine : Dikter & sånger (inkl. ackord)
Northern Wind Publishing

Valentine : Dikter & sånger (inkl. ackord)

Av Torbjörn K A Eliazon
Musik, Konsterna, Diktsamlingar, Från 14 år
171 sidor • Svenska • 2016

Om boken

Kan vi fånga kärleken? Är kärlek och passion möjlig? I sång- och diktsamlingen Valentine ställs frågan om att möta sann kärlek, förhoppning, uppskattning och erkännande i livets relationer, på sin verkligt yttersta spets. Valentine innehåller poetiska markörer, noteringar och uttolkningar av skiftande erfarenheter och möten. Betraktelserna rör sig inom kärlekens och de nära (ibland sublima) relationernas områden, men även vid liv och död, hälsa- och samhällsutveckling. Iakttagelser är starkt personliga och kan både väcka till nya reflektioner som locka till uppmuntran, glädje och skratt. Trettiofyra sångtexter har ackord för piano eller gitarr. Sång- och diktverket Valentine börjar i hur den kände doktorn från Paris - Cenodoxus - ligger i katedralen på sin dödsbädd. Han nekas komma in i himlen och funderar över vilket tema hans liv haft. Texterna, sångerna och bilderna i boken innehåller sedan en mängd skilda ögonblicksbilder och tolkningsutrymmen från författarens egna områden i livet. Ibland pikanta, ironiska, oroväckande, upprörande och intima, på gränsen till vad man kan hantera som läsare. Ibland uttrycker diskursen en trist vardagsslentrian, humoristiska vändningar och skiften, uppbrott, uppror, möten med vanliga människor (kollegor, förälskelser, vänner, anhöriga), ovanliga möten (t.ex kriminella och mördare), svek, naivitet, stark längtan, hoppfullhet, kärlek och glädje. Här finns empati, närhet och värme, men även undertexter av cynism, distans och bitsk kyla. Dikter och sånger belyser arbetsförhållanden, tidens gång, separationer och sorg, relationer, födelse, identifikation, liv och död. Det här på ett så pass överraskande sätt att helheten av de samlade fragmenten blir en mycket spännande existentiell upplevelse (eller prövning) för läsaren. Helhetsbilden blir förstås läsarens, men kommer troligen att på ett märkbart och intressant sätt, att stanna kvar, kanske återuppstå i medvetandet med bokens symboliska titel - Är livet kärleken? Torbjörn K. A. Eliazon har tidigare givit ut böckerna Perspectivae (2011) och Skolan och barnets utveckling (2015). Han driver sajten www.Eliazon.com och ger stöd och handledning i bl a bemötande- och relationsfrågor.

Medverkande

Författare

Torbjörn K A Eliazon

Utgåvor

Valentine : Dikter & sånger (inkl. ackord)
Sidor
171
Mått
110.02 ✕ 178.01 mm
ISBN
9789197913638
Vikt
145 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar