pages.product-details-page.thumbnail
Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD
Malmö universitet

Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD

Av Linda Plantin Ewe
Undervisning för elever med funktionhinder, Pedagogik
276 sidor • Svenska • 2022

Om boken

En omfattande mängd forskning pekar på att relationen mellan lärare och elev är väsentlig för elevers akademiska och sociala utveckling. Rapporter från såväl intresseorganisationer som myndigheter visar emellertid att relationen, och skolsituationen mer allmänt, tenderar att vara problematisk för elever med ADHD. Känslor av oro inför skolstart är vanliga liksom upplevelser av att inte bli lyssnad på av sina lärare. Denna avhandling kan ses som ett led i arbetet med att förbättra skolsituationen för dessa elever då den fokuserar relationen mellan lärare och elever med ADHD. Mer specifikt undersöks hur lärares förståelse för relationskompetens i relation till dessa elever kan förstås och utvecklas och vad det i sin tur implicerar i den pedagogiska praktiken. Avhandlingen omfattar såväl lärar- som elevperspektiv vilket kan ses som en viktig del i förståelsen för hur relationer kan förstås och utvecklas.

Utgåvor

Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD
Sidor
276
Mått
160.16 ✕ 239.89 mm
ISBN
9789178772742
Vikt
550 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar