pages.product-details-page.thumbnail
JATAKA: 21 berättelser från Buddhas tidigare liv
Bodhi förlaget

JATAKA: 21 berättelser från Buddhas tidigare liv

Av Viryabodhi Anders Sjöberg, Veronica Leo, Veronica Leo
Buddhistiskt liv och praxis, Buddhistiska heliga texter, Klassiska texter, Antologier
204 sidor • Svenska • 2021

Om boken

Historierna i denna bok handlar om Buddhas ”tidigare liv”, då han som bodhisatta tränade i viktiga egenskaper, såsom mod, tålamod, visdom, ihärdig disciplin, och inte minst medkänsla och generositet. Jatakorna visar hur handlingar har konsekvenser; hur illa det går när girigheten får härja fritt, när ilskan tar över och när själviskheten förblindar. Men också vilken effekt det har när någon är god, generös och modig. Är människan god eller ond till sin natur? I mångt och mycket är vi nog vad vi gör oss till. Vilken människa vill vi vara? Vilken människa håller vi på att bli? Valet är vårt. Jataka-berättelserna i denna bok är hämtade ur den engelska översättningen: The Jataka, or Stories of the Buddha’s former births, redigerad av Edward B. Cowell, i sex volymer, utgivna 1895–1907. Viryabodhi har översatt och bearbetat inledningarna samt avsluten (”nutid”); Veronica Leo har översatt och återberättat jataka-berättelserna (”dåtid”). Veronica Leo har översatt och återberättat jataka-berättelserna på ett levande och inkännande vis. Viryabodhi har skrivit ett förord om deras bakgrund och erbjuder tips på reflektion efter varje historia.

Utgåvor

JATAKA: 21 berättelser från Buddhas tidigare liv
Sidor
204
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789189208599