pages.product-details-page.thumbnail
Fri vilja och mänskligt ansvar: Illusion eller verklighet
Fri Tanke

Fri vilja och mänskligt ansvar: Illusion eller verklighet

Av Alf Linderman, Hans Liljenström
Filosofi, Naturvetenskap
283 sidor • Svenska • 2021

Om boken

Vi ställs dagligen inför olika mer eller mindre svåra val – men vad är det egentligen som sker när vi väljer? Är fria och medvetna val en möjlighet? Sedan antikens dagar har frågor om människans medvetande och vilja utgjort centrala teman. Nya rön inom både naturvetenskap och humaniora har bidragit med fler perspektiv på dessa frågor. Fri vilja och mänskligt ansvar förmedlar tankar och perspektiv från många års fruktbara samtal på Sigtunastiftelsen, där forskare och experter samlat kunskap om människan och hennes natur. Bidragen i den här antologin sträcker sig från strikt biologiska perspektiv via modern fysik till humanistiska discipliner som filosofi och teologi men syftar alla till att ur olika synvinklar utforska kärnan av det mänskliga. Tillsammans ger de en klar inblick i hur ständigt aktuella frågor om viljans och frihetens problem kan förstås i ljuset av dagens natur- och humanvetenskaper.

Utgåvor

Fri vilja och mänskligt ansvar: Illusion eller verklighet
Sidor
283
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789189139381