pages.product-details-page.thumbnail
Hat och hot mot ideellt engagemang
Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Hat och hot mot ideellt engagemang

Av Ola Höiden, Vanja Höglund
Diskriminering och jämlikhet, Sociala och etiska frågor
16 sidor • Svenska • 2021

Om boken

Hatet och hoten tycks bli allt mer frekventa mot ideellt engagerade inom civilsamhället, såväl på nätet som i det fysiska livet. Och upprepat hot och hat mot organisationer och dess medlemmar riskerar att leda till att färre personer engagerar sig ideellt. När civilsamhället avstår från att föra fram sina åsikter av rädsla för hot och hat så skadar det demokratin. På sikt leder det till mindre öppenhet, debatt och tolerans för andras åsikter. Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om omfattningen och konsekvenserna av hat och hot mot ideellt engagerade samt ge stöd i förebyggande och stödjande arbete, både gentemot enskilda individer och också de organisationer som utsätts.

Utgåvor

Hat och hot mot ideellt engagemang
Sidor
16
Mått
210 ✕ 297 mm
ISBN
9789180208192
Vikt
80 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar