pages.product-details-page.thumbnail
Fienden : Sverige och Ryssland från vikingatid till idag
Ordfront

Fienden : Sverige och Ryssland från vikingatid till idag

By Dick Harrison
Historia: särskilda händelser och ämnen, Allmän historia, världshistoria, Europas historia
463 pages • Svenska • 2023

About the book

Ingen av Sveriges grannar har gett landet lika många anledningar till misstänksamhet och rädsla som Ryssland. Ryssen är den hävdvunne farlige främlingen och det är inte svårt att förstå varför: skärgårdshärjningarna kring 1720, invasionen 1808, den tsaristiska repressionen vid förra sekelskiftet, Stalins tyranni och aggression mot Finland 1939, kärnvapenhotet under efterkrigstiden, Raoul Wallenbergs öde, Putins krig mot Ukraina, och så vidare. Vi har lärt oss att Ryssland = Fienden. Den här boken spårar Sveriges relation till Ryssland tillbaka till vikingatiden. För ett drygt millennium sedan var banden mellan våra länder nära och goda men relationen har senare definierats som arvfiendskap. Historien har aldrig varit förutsägbar, och framför allt - den är inte slut. Att Sverige nu lämnar sin alliansfrihet och rättar in sig i Natoledet är en direkt konsekvens av en historiskt betingad fruktan för grannen i öster.

Contributors

Author

Dick Harrison

Editions

Fienden : Sverige och Ryssland från vikingatid till idag
Pages
463
DRM
Watermark
ISBN
9789179451813
Version
EPUB 2