pages.product-details-page.thumbnail
70 år av fria tankars hem
Centerstudenter

70 år av fria tankars hem

By Richard Böhme, Andreas Håkansson, Lars-Henrik Andersson, Kristina Karlander, Michael Arthursson, Mattias Johansson, Mikael Peterson, Elisabeth Thand Ringqvist, Maria Abrahamsson, Anna Sandström, Niklas Svanlindh, Hannes Hervieu, Karin Ernlund
Politiska partier, Historia, Antologier
145 pages • Svenska • 2016

About the book

För 70 år sedan lades grunden till vad som i dag är Centerstudenter. Med den här jubileumsskriften berättar vi historien om det studentförbund som bildas 1946 och dras med i historiens vingslag, men som oavsett den anda som dominerar förblir ett Fria tankars hem, med kamp för eviga värden som frihet och självbestämmande; där idéerna och debatten alltid står i första rummet. Ett studentförbunds historia kantas också av studentikosa upptåg. Vi berättar om punschbjudning bakom järnridån, Haj(c)k-tillställningar, krishanteringar efter nakna tidningsomslag och hur Leif Pagrotskys skägg köptes på auktion. I bokens andra del möter vi dessutom centerstudenterna som var med och deras personliga betraktelser över tiden som flytt.

Contributors

Editor-in-chief

Tobias Samuelsson

Author

Richard Böhme

Author

Andreas Håkansson

Author

Lars-Henrik Andersson

Author

Kristina Karlander

Author

Michael Arthursson

Author

Mattias Johansson

Author

Mikael Peterson

Author

Elisabeth Thand Ringqvist

Author

Maria Abrahamsson

Author

Anna Sandström

Author

Niklas Svanlindh

Author

Hannes Hervieu

Author

Karin Ernlund

Editions

70 år av fria tankars hem
Pages
145
Measurements
115 mm ✕ 180 mm
ISBN
9789198348828
Weight
162 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays