pages.product-details-page.thumbnail
Hur industrin ska kunna rädda klimatet : Möjligheter och hinder för svensk basnäring att möta klimatkrisen
Centerstudenter

Hur industrin ska kunna rädda klimatet : Möjligheter och hinder för svensk basnäring att möta klimatkrisen

By Anna Ek, Sven Molenkamp, Ida Wallinder
Miljöpolitik och miljöpolicy
62 pages • Svenska • 2023

About the book

Det var med skogen och malmen som den svenska industriella revolutionen tog fart i mitten av 1800-talet. Tidigare hade bruk av olika slag vuxit fram för att försörja krigsapparaten med vapen, men det var först när ångdrivna sågverk placerades längs Norrlands älvmynningar som den verkliga förändringen tog fart. Pådriven av flottat timmer, byggdes tillverkningsindustrin runt om i landet upp och Sverige tog sina första stapplande steg mot den välmående nation vi är idag. Industrier är ett av kännetecknen för den moderna civilisationen, och mycket av våra samhällens framgång är kopplade till industrins framsteg. Den industriella revolutionen gav oss möjlighet att snabba på förädlingen av produkter och genom övergången från självhushållning gavs vi för första gången skydd från moder jords nycker. Än idag är förekomsten av industri ett mått på välstånd, och nyetablering av industriella verksamheter en metod för utveckling. Inom ramen för den här rapporten har vi definierat en rad svenska basnäringar som vi tror har potential att bidra till omställningen och lösningar som möjliggör ett hållbart samhälle. Vi vill peka ut hur dessa kan komma att göra det, vilka hinder de står inför och hur politiken kan bidra till att lösa deras utmaningar. Syftet med rapporten är således att utröna vad svenska basnäringar behöver för att vara långsiktigt resilienta utan att bidra negativt på miljö eller klimat och istället bidra till att snabbare lösa dagens miljö- och klimatkris.

Contributors

Author

Anna Ek

Author

Sven Molenkamp

Author

Ida Wallinder

General editor

Malin Stampe

Designed by

Malin Stampe

Editions

Hur industrin ska kunna rädda klimatet : Möjligheter och hinder för svensk basnäring att möta klimatkrisen
Pages
62
Measurements
148 mm ✕ 210 mm
ISBN
9789198348835
Weight
111 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays