pages.product-details-page.thumbnail
Psykosyntesterapi - en påbyggnad
NikademaAkademin

Psykosyntesterapi - en påbyggnad

By Frida Rosengren Chahine
Läromedel: studiehandledningar och handböcker
51 pages • Svenska • 2021

About the book

Den här boken är en påbyggnad till handboken Psykosyntescoaching, skriven av samma författare. På ett både kärnfullt och överskådligt sätt beskriver författaren den terapeutiska processen och du får utförliga förslag på hur du kan lägga upp dina sessioner. Även sådant du som terapeut kan fokusera lite extra på i mötet med dina klienter blir belyst, såsom grundläggande behov, arbetet med klientens inre barn/sårbara del, den terapeutiska relationen samt begreppet autentiskt förenande centrum. För att du ska kunna få ut mesta möjliga av boken behöver du ha läst coachingboken eller ha motsvarande grundläggande kunskaper inom psykosyntes. Coachingboken har beskrivits som en lättillgänglig och användbar handbok och här får du ytterligare ett hjälpmedel du kan ha med dig i mötet med dina klienter. Tillsammans innefattar båda böckerna teoretisk, praktisk, både övergripande och detaljerad vägledning om hur du bedriver samtalsterapi med psykosyntesen som grund. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Förkunskaper Coaching eller terapi Den terapeutiska processen Starta terapin – informationshämtning Första samtalet Andra samtalet Tredje samtalet Utforskande/bearbetning Överlevnad/omedveten identitet Upptäcka/medvetandegöra Acceptera/tillåta Inkludera/integrera Transformera/syntes Avsluta terapin Sessionsöversikt Starta sessionen Utforskande/bearbetning Avsluta sessionen Efter sessionen/egna reflektioner Terapeutiska färdigheter Viljan i terapirummet Den terapeutiska relationen Grundläggande behov Det inre barnet/klientens sårbara del Autentiskt förenande centrum

Contributors

Author

Frida Rosengren Chahine

Editions

Psykosyntesterapi - en påbyggnad
Pages
51
Measurements
135 mm ✕ 200 mm
ISBN
9789163976162
Weight
94 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays