pages.product-details-page.thumbnail
Överflödningar : En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor
Jon Brunberg

Överflödningar : En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor

Av Timo Menke, Nils Agdler, Johan Sundell, Birt Berglund, Timo Menke, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr, Katarina Bonnevier, Fröydi Laszlo Belle, Hannah Baklien
Samhälle och kultur: allmänt
100 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Överflödningar – En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor syftar till en fördjupad undersökning av de manliga flödes- och begärsekonomier som konstnärerna Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell presenterade i ett antal verk i grupputställningen Liquid Excess på Galleri 54 i Göteborg hösten 2018. Boken är tänkt som ett bidrag till svensk sexualpolitisk historia och samtid, där spermabanken som ett samtida rum för reproduktionsteknologier binds samman med den offentliga toaletten som ett historiskt och queert rum för utlevandet av icke-reproduktivt begär. I en avsiktligt "flytande" blandform av katalog och antologi ställs bilder, ljud och objekt från utställningen mot texter om begär, praktiker, relationer och de rum där dessa försiggår. Här kan de ömsom eftertraktade, ömsom oönskade homosociala och homosexuella praktikerna gestaltas sida vid sida, och även utmynna i andra fördjupande perspektiv på familjebildande, släktskapande och könsgörande. Överflödningar innehåller texter från forskare, konstnärer, journalister och arkitekter. Den kan betecknas som en hybrid mellan sexualpolitisk upplysning, vetenskaplig forskning, konstnärlig kulturproduktion samt journalistik. Hannah Bakliens formgivning ansluter till temat, med överflödande text, vätskande typografi och bubblande designelement.

Medverkande

Redaktör

Timo Menke

Redaktör

Nils Agdler

Redaktör

Johan Sundell

Redaktör

Birt Berglund

Författare

Timo Menke

Författare

Arne Nilsson

Författare

Patrik Steorn

Författare

Sam Hultin

Författare

Tomas Hemstad

Författare

Sebastian Mohr

Författare

Katarina Bonnevier

Författare

Fröydi Laszlo Belle

Formgivare

Hannah Baklien

Utgåvor

Överflödningar : En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor
Sidor
100
Mått
170 ✕ 240 mm
ISBN
9789198320947
Vikt
255 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar