pages.product-details-page.thumbnail
Överflödningar: En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor
Jon Brunberg

Överflödningar: En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor

By Fröydi Laszlo Belle, Hannah Baklien, Sebastian Mohr, Katarina Bonnevier, Sam Hultin, Tomas Hemstad, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Timo Menke, Birt Berglund, Johan Sundell, Nils Agdler
Samhälle och kultur: allmänt
100 pages • Swedish • 2022

About the book

Överflödningar – En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor syftar till en fördjupad undersökning av de manliga flödes- och begärsekonomier som konstnärerna Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell presenterade i ett antal verk i grupputställningen Liquid Excess på Galleri 54 i Göteborg hösten 2018. Boken är tänkt som ett bidrag till svensk sexualpolitisk historia och samtid, där spermabanken som ett samtida rum för reproduktionsteknologier binds samman med den offentliga toaletten som ett historiskt och queert rum för utlevandet av icke-reproduktivt begär. I en avsiktligt "flytande" blandform av katalog och antologi ställs bilder, ljud och objekt från utställningen mot texter om begär, praktiker, relationer och de rum där dessa försiggår. Här kan de ömsom eftertraktade, ömsom oönskade homosociala och homosexuella praktikerna gestaltas sida vid sida, och även utmynna i andra fördjupande perspektiv på familjebildande, släktskapande och könsgörande. Överflödningar innehåller texter från forskare, konstnärer, journalister och arkitekter. Den kan betecknas som en hybrid mellan sexualpolitisk upplysning, vetenskaplig forskning, konstnärlig kulturproduktion samt journalistik. Hannah Bakliens formgivning ansluter till temat, med överflödande text, vätskande typografi och bubblande designelement.

Editions

Överflödningar: En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor
Pages
100
Measurements
170 ✕ 240 mm
ISBN
9789198320947
Weight
255 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays