pages.product-details-page.thumbnail
Statlig kunskapsstyrning : Regionala utvecklingsledare i styrning av socialtjänstens barnavård
Malmö universitet

Statlig kunskapsstyrning : Regionala utvecklingsledare i styrning av socialtjänstens barnavård

By Harald Gegner
Socialt arbete
214 pages • Svenska • 2023

About the book

Denna avhandling, som är Harald Gegners doktorsavhandling i socialt arbete, handlar om statlig styrning i och av socialt arbete. Med analytiskt fokus riktat mot en grupp utvecklingsledare som är utbildade socionomer, svarar avhandlingen på frågor om hur dessa utvecklingsledare gör när de försöker påverka socialtjänstens kunskapsutveckling. Empiriskt material har samlats in genom intervjuer med 28 regionala utvecklingsledare, en fältstudie, deltagande observationer och en enkätstudie. Analysen har utgått från tre teoretiska perspektiv: styrning som obeständig meningsbärare, styrning som gemensamt görande, och styrning som relationellt maktutövande. Statlig kunskapsstyrning är enligt denna avhandling en komplex och föränderlig kontext. I styrningen ingår utvecklingsarbete som ett centralt inslag. Avhandlingen problematiserar kunskapsstyrningen och visar hur utvecklingsledarnas uppdrag ställer stora krav på deras förmåga att hantera motsättningar och spänningsfält.

Contributors

Author

Harald Gegner

Editions

Statlig kunskapsstyrning : Regionala utvecklingsledare i styrning av socialtjänstens barnavård
Pages
214
Measurements
170.01 mm ✕ 244.05 mm
ISBN
9789178773435
Weight
465 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays