pages.product-details-page.thumbnail
Ur smärtan kom livet: Min väg att bli fri från reumatism på naturlig väg
Stiernefrö förlag

Ur smärtan kom livet: Min väg att bli fri från reumatism på naturlig väg

By Lisette Stiernefrö
Hälsa, relationer och personlig utveckling, Självhjälp och personlig utveckling, Alternativa terapier, healing och hälsa, Ande, kropp och själ
234 pages • Swedish • 2013

About the book

I sin kamp mot den negativa spiralen av en kronisk och degenererande sjukdom fann Lisette en väg till hälsa och inre utveckling. Genom hopplösa läkaruttalanden, läkemedel och kampen mot ett envist eget inre motstånd följde hon sin inre guidning om att hon skulle finna ett sätt att återskapa full hälsa, mot alla odds. Lisette är ett lysande exempel på hur man kan komma lång väg att hela sig själv genom att skapa förutsättningar för en sund kropp och inre hälsa. Med en detektivs noggrannhet och uthållighet sökte hon efter svar på reumatismens nyckfulla samband och sjukdom som fenomen. Med insikten om de inre mekanismerna för vår fysiska existens startade en djupare läkningsprocess och ett nytt sätt att se på hälsa och vägen till den utkristalliserades. När kroppens egna läkekrafter fick vingar med assistans av naturens visdom, återkom hälsan och med den, en större förståelse för hur hälsa kan skapas från grunden.

Editions

Ur smärtan kom livet: Min väg att bli fri från reumatism på naturlig väg
Pages
234
Measurements
148.17 ✕ 209.9 mm
ISBN
9789177731221
Weight
380 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays
Ur smärtan kom livet: Min väg att bli fri från reumatism på naturlig väg
Pages
234
Measurements
148.17 ✕ 209.9 mm
ISBN
9789177731290
Weight
379 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays