pages.product-details-page.thumbnail
Tryggare kan ingen vara? : Anknytning, religion, andlighet och sekularitet
Fri Tanke

Tryggare kan ingen vara? : Anknytning, religion, andlighet och sekularitet

By Pehr Granqvist
Psykologi, Religion och tro
670 pages • Svenska • 2023

About the book

För miljarder människor är andliga erfarenheter den främsta källan till mening, tröst och trygghet. Trots att det finns många exempel på hur olika trosuppfattningar uttrycks på otrygga sätt och sår split mellan människor skänker de också gemenskap, socialt stöd och en fördjupad livskänsla. I »Tryggare kan ingen vara?« kartlägger religionspsykologen Pehr Granqvist sambanden mellan vårt behov av trygghet, anknytning och andlig törst. Genom att applicera anknytningsteorin på religion visar Granqvist hur religiositet och andlighet kan vara viktiga ingredienser till att uppleva trygghet. Han ger också tankeväckande exempel på hur olika samhällsinstitutioner tenderar att ersätta religiöst liv i moderna samhällen. Dessutom ger boken en första inblick i hur man kan förstå psykedelisk terapi utifrån kopplingen mellan anknytning, religion och andlighet. Pehr Granqvist, född 1973, är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Hans forskning behandlar anknytningsteori relaterad till olika aspekter av religiositet. Han deltar i flera internationella forskningsprojekt och är 2023 års mottagare av det prestigefyllda William James Award från American Psychological Association. Han har tidigare medförfattat »Anknytningsteori 2020«. »Tryggare kan ingen vara?« är hans första populärvetenskapliga bok på Fri Tanke.

Contributors

Author

Pehr Granqvist

Editions

Tryggare kan ingen vara? : Anknytning, religion, andlighet och sekularitet
Pages
670
DRM
Watermark
ISBN
9789189733206
Version
EPUB 2