pages.product-details-page.thumbnail
Persona : Om Svetlana Aleksijevitjs författarskap
Fri Tanke

Persona : Om Svetlana Aleksijevitjs författarskap

By Axel Burénius
Biografi, sanna berättelser, essäer etc.
137 pages • Svenska • 2023

About the book

När Svetlana Aleksijevitj belönades med Nobelpriset i litteratur 2015 lyftes hon fram som en förnyare av den dokumentära litteraturen och som en frigörare av den sovjetiska kvinnan, men också som en regimkritisk dissident i exil. I »Persona« analyserar Axel Burénius Svetlana Aleksijevitjs hela författarskap – från de tidiga journalistiska reportagen och det stora litterära genombrottet, till revideringarna av hennes första böcker efter Sovjetunionens fall. Vilken betydelse får begrepp som litterär kvalitet, förnyelse och tradition för det kontrakt mellan författare och läsare som reglerar autenticitet och sanningsanspråk i litteraturen? Kan den skönlitterära och samtidigt dokumentära genre som Svetlana Aleksijevitj skrivit fördjupa och nyansera vår förståelse av motsättningarna öst–väst, ryskt–ukrainskt? I essäns avslutande del intervjuar Burénius sex ukrainska flyktingar i Sverige om deras upplevelser av den fullskaliga invasionen den 24 februari 2022 och den påföljande flykten från hemlandet. Axel Burénius är författare och litteraturvetare. Han debuterade 2021 med romanen »Dödsängel« för vilken han belönades med Katapultpriset. »Persona« är hans andra bok, som delvis bygger på scoop ur en kommande avhandling om Svetlana Aleksijevitj.

Contributors

Author

Axel Burénius

Editions

Persona : Om Svetlana Aleksijevitjs författarskap
Pages
137
DRM
Watermark
ISBN
9789189733367
Version
EPUB 2