pages.product-details-page.thumbnail
Livskunskap: SPÄNNINGSBEHOV
IDMANS FÖRLAG HB

Livskunskap: SPÄNNINGSBEHOV

By Gullmay Idman
Psykologi
41 pages • Svenska • 1989

About the book

I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat En stor del av våra handlingar bestäms av händelser i det förflutna. Starka upplevelser har ristat spår i våra minnen, så djupa att ett mönster har bildats. De traumatiska upplevelserna med känslor av förtvivlan, rädsla, ångest, hat och missmod m m återupprepar vi omedvetet och återskapar dem även om scenen nu är en annan. Barndomens alkoholiserade förälder gestaltas nu av en alkoholiserad partner osv. Skriften är ett utmärkt hjälpmedel i det första steget att inse och erkänna problemet och motivera och inspirera till bearbetningsprocessen. Pekka Idman, docent i pedagogik och leg psykolog ..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon humor, även då hon berör svåra ämnesområden. Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst

Contributors

Author

Gullmay Idman

Editions

Livskunskap: SPÄNNINGSBEHOV
Pages
41
Measurements
148 mm ✕ 210 mm
ISBN
9789175752754
Weight
90 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays