pages.product-details-page.thumbnail
Livskunskap: UTVECKLANDE KONFLIKTER
IDMANS FÖRLAG HB

Livskunskap: UTVECKLANDE KONFLIKTER

By Gullmay Idman, Pekka Idman
Psykologi
83 pages • Svenska • 1996

About the book

I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat Konflikter är en del av vår vardag. Alla förändringar medför konflikter och konflikter medför förändringar, Samarbete och gemenskap med andra människor är det viktigaste för psykisk och fysisk hälsa. För att tillvarata våra utvecklingsmöjligheter och utveckla goda relationer i arbetslivet eller i vår privata värld är det nödvändigt att vi lär oss att hantera konflikter. Första steget i konflikt-lösning är att synliggöra och tillsammans beskriva konflikten. Denna skrift sorterar ut begreppen. Den är enkel att förstå och samtala kring. Det kanske blir det samtal som blir en början till lösningen på konflikten. Pekka Idman, docent i pedagogik och leg psykolog ..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon humor, även då hon berör svåra ämnesområden. Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst

Contributors

Author

Gullmay Idman

Author

Pekka Idman

Editions

Livskunskap: UTVECKLANDE KONFLIKTER
Pages
83
Measurements
148 mm ✕ 210 mm
ISBN
9789175752761
Weight
165 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays